Wednesday, April 21, 2010

Võ Đình Huy / Nhắn Tin

Kính gửi Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế,
Tôi là Võ thị Như Hường, chị của Võ Đình Huy. Cám ơn đã nhắn tin tìm Huy. Hiện Huy đang ở Đức và tôi sẽ phone và nhắn với Huy liên lạc với các anh.

Địa chỉ của Huy
Am Leiterler 986391
Stadbergen
Germany
Phone 01149821432220

Huy sẽ qua Mỹ tháng 10, chắc chắn là sẽ có dịp gặp lại quý anh.
Như Hường